SÜLFAT TAYİNİ

Deney Yönteminin İncelenmesi

Yöntemin Esası:

Sülfat iyonları baryum klorürle asetik asit vasıtasıyla üniform boyutlarda baryum sülfat olarak çöktürülecektir. Baryum sülfat süspansiyonunun ışık absorbsiyonu fotometreyle ölçülmelidir. 

Yöntemin Hata Kaynakları:

Renk ve askıdaki maddelerin büyük miktarları girişim yapar. Bazı askıdaki katı maddeler filtre edilerek giderilmelidir. Sülfat tayini yapılan numuneler renkli veya bulanık ise;  baryum klorür ilave edilmeksizin çalışma yönteminin bütün adımlarını içeren ikinci bir çalışma yapılır. Saf suyun yerine ikinci çalışmayla hazırlanan bu çözelti ile fotometrenin sıfır ayarı yapılır ve baryum klorürlü numunenin absorbansı okunur. 500 mg/L’den fazla silis girişim yapar. Organik madde miktarı fazla olan suların baryum sülfat olarak iyi bir şekilde çöktürmek mümkün değildir. Şehir sularında kuvvetli asit ortamda baryum ile çözünmez bileşik oluşturan sülfattan başka iyon yoktur. Tayin ortam sıcaklığında yapılır. Sıcaklıkta 100C’nin üzerindeki değişmeler hatalı sonuca sebep olur.  

Yöntemde Tayin Edilebilen Minimum Konsantrasyon: Yaklaşık 1 mg/L’dir.