ALKALİNİTE TAYİNİ

Kullanılan Kimyasal Maddeler

Sodyum Karbonat Çözeltisi, 0.05 N:

 1. Formülü: Na2CO3
 2. Hazırlanışı: 3–5 gr. sodyum karbonat 250°C’da 4 saat süreyle kurutulduktan sonra, desikatörde soğutulur. 2.5±0.2 g sodyum karbonat tartılır. Saf suda çözülür ve bir litreye tamamlanır. Tartılan miktar çözeltinin saklandığı kabın üzerine yazılır.
 3. Sülfürik asit çözeltisinin ayarlanmasında kullanılır.
  NOT:
  Bir haftadan fazla muhafaza edilmez. Çözelti hazırlarken kapsamında CO2 bulunmayan pH’ı 6’dan küçük olan saf su kullanılır.

 

Standart Sülfürik Asit Çözeltisi, 0.1 N:

 1. Formülü: H2SO4
 2. Hazırlanışı: 2.8 mL konsantre sülfürik asit çözeltisi saf suda seyreltilerek litreye tamamlanır. 1 mL=5 mg CaCO3’a eşdeğerdir.
 3. Titrasyonda veya 0.02 N sülfürik asit çözeltisi hazırlamakta kullanılır.
 4. Çözeltinin Ayarlanması: 40 mL sodyum karbonat çözeltisi yaklaşık 60 mL saf su ile 100 mL’ye tamamlanır. Bu çözelti sülfürik asit çözeltisi ile titre edilir. Çözeltinin faktörü aşağıdaki formülle hesaplanır;

f= (A * B) / (5.3 * C) 

A; Sodyum karbonat çözeltisi hazırlanırken tartılan, g
B; Titrasyon için alınan sodyum karbonat miktarı, mL
C; Sodyum karbonat titrasyonda sarf edilen sülfürik asit miktarı, mL

 

Standart Sülfürik Asit Çözeltisi, 0.02 N:

 1. Formülü: H2SO4
 2. Hazırlanışı: 200 mL 0.1 N sülfürik asit çözeltisi saf suda seyreltilerek litreye tamamlanır. 1 mL=1 mg CaCO3’a eşdeğerdir.
 3. Titrasyonda kullanılır.
 4. Çözeltinin Ayarlanması: 15 mL sodyum karbonat çözeltisi saf su ile 100 mL’ye tamamlanır. Bu çözelti sülfürik asit çözeltisi ile titre edilir. Çözeltinin faktörü aşağıdaki formülle hesaplanır;

f= (A * B) / (1.06 * C)

A; Sodyum karbonat çözeltisi hazırlanırken tartılan, g
B; Titrasyon için alınan sodyum karbonat miktarı, mL
C; Sodyum karbonat titrasyonda sarf edilen sülfürik asit miktarı, mL

 

Fenolftalein İndikatör Çözeltisi:

 1. Formülü: C20H14O4
 2. Hazırlanışı: 0.5 g fenolftalein 50 mL %95’lik etil alkolde çözülür ve 50 mL saf suyla 100 mL’ye tamamlanır.
 3. Fenolftalein alkalinitesinin(pH=8.2–8.4) tayininde kullanılır.

 

Karma İndikatör Çözeltisi:

 1. Formülü: Metil kırmızısı(C15H15N3O2), bromkrezol yeşili(C21H14Br4O5S).
 2. Hazırlanışı: 0.02 g metil kırmızısı ve 0.1 g bromkrezol yeşili %95’lik etil alkolde çözülerek 100 mL’ye tamamlanır.
 3. Metiloranj alkalinitesinin(pH=4.6)  tayininde kullanılır.

 

Sodyum Tiyosülfat Çözeltisi:

 1. Formülü: Na2S2O3 * 5 H2O
 2. Hazırlanışı: 25 g sodyum tiyosülfat çözeltisi saf suda çözülerek litreye seyreltilir.
 3. Serbest klorun neden olacağı hatayı gidermekte kullanılır.