TOPLAM BAKTERİ SAYISININ TAYİNİ

Kullanılan Cihazlar

İnkübatör–1: 35±0.5°C’lık ortam sıcaklığı sağlayan inkübatör kullanılır. İnkübasyon sırasındaki nem kaybının %15’den fazla olmaması için inkübatörün en altına bir kap içinde su koymak yeterli olabilir.

İnkübatör–2: 22±0.1°C’lık ortam sıcaklığı sağlayan inkübatör kullanılır. İnkübasyon sırasındaki nem kaybının %15’den fazla olmaması için inkübatörün en altına bir kap içinde su koymak yeterli olabilir. 

Otoklav (Buharlı Sterilizatör): 121°C’lık sıcaklık ve 1.2 atmosfer basıncı sağlayan otoklav kullanılır. 

Fırın: 175°C’lık sıcaklık sağlayan fırın sterilizasyon işleminde kullanılır. 

Analitik Terazi: Terazi 0.1 mg hassasiyete sahip olmalıdır. 

Su Banyosu: 100°C’a kadar su sıcaklığı sağlayan su banyosu kullanılır.

pH Metre: pH metre 0.1 birim hassasiyete sahip olmalıdır. 

Petri Kabı–1: Çapı 100 mm, kenar yüksekliği 15 mm olan petri kabı kullanılır. Hazır steril kaplar kullanılır veya her defasında petri kapları 180°C sıcaklıkta ve 1.5–2.0 saat süre ile tutularak sterilize edilir. 

Petri Kabı–2: Çapı 50 mm, kenar yüksekliği 10 mm olan petri kabı kullanılır. Hazır steril kaplar kullanılır veya her defasında petri kapları 180°C sıcaklıkta ve 1.5–2.0 saat süre ile tutularak sterilize edilir. 

Filtre Kâğıdı: Gözenek açıklığı 0.45 µm olan 47 mm çapında steril membran filtre kullanılır. Aşağıdaki filtrelerden biri veya eşdeğer Cellulose Nitrate herhangi bir filtre kullanılabilir.

 1. Sartorius marka Cellulose Nitrate filtre 11406–047,
 2. Millipore marka Cellulose Nitrate filtre HAWG 047 S1. 

Bunsen Beki: Doğalgaz veya LPG gaz ile çalışabilen bunsen beki yakma işlemlerinde kullanılır. 

Deney Tüpleri: 20 mL sıvı alabilecek hacimdeki deney tüpleri kullanılır. Otoklava konduğunda ağzını kapatacak klipsli kapağı da bulunmalıdır. 

 

Kullanılan Kimyasal Maddeler

Besi Yeri–1 (Plate Count Agar):

 1. Kullanılan Kimyasallar: Difco marka (247940), Oxoid marka (CM0463), Fluka marka (00464), Merck marka (105463) hazır besi yeri veya tryptone, yeast extract, glucose ve agar kullanılarak hazırlanan besi yeri kullanılır.
 2. Hazırlanışı; hazır besi yerinin 23.5 gramı veya kimyasal maddelerin aşağıda verilen miktarlar 1 L saf su ile bir balon içerisine konur ve su banyosunun kaynama noktası civarında eritilir.

  Tryptone 5.0 g
  Yeast Extract   2.5 g
  Glucose   1.0 g
  Agar 15.0 g

  Hazırlanan besi yeri 20 mL’lik tüplere 12 mL olarak dağıtılır. Tüplerin ağzı metal kapak ile kapatılarak otoklavda 121°C sıcaklıkta 15 dakika tutularak steril hale getirilir. Sterilizasyondan sonra pH=7.0±0.2 olmalıdır. Buzdolabında saklanır. Kullanılacağı zaman buzdolabından çıkarılarak, su banyosunun kaynama noktası civarında eritilerek kullanılır.


 3. Besi yerinin görevi bakterilerin gelişerek tespit edilir duruma gelmesini sağlamaktır. 

Besi Yeri–2 (R2A Agar)

 1. Kullanılan Kimyasallar: Difco marka (218263), Oxoid marka (CM0906), Fluka marka (17209), Merck marka (100416) hazır besi yeri veya yeast extract, proteose peptone, casein acid hydrolysate, glucose, nişasta, di-potasyum hidrojen fosfat, magnezyum sülfat, sodyum pyruvate ve agar kullanılarak hazırlanan besi yeri kullanılır.
 2. Hazırlanışı; hazır besi yerinin 18.1 gramı veya kimyasal maddelerin aşağıda verilen miktarlar 1 L saf su ile bir balon içerisine konur ve su banyosunun kaynama noktası civarında eritilir.

  Yeast Extract 0.5 g
  Proteose Peptone    0.5 g
  Casein Acid Hydrolysate 0.5 g
  Glucose 0.5 g
  Nişasta  0.5 g
  Di-potasyum Hidrojen Fosfat 0.3 g
  Magnezyum Sülfat 0.024 g
  Sodyum Pyruvate 0.3 g
  Agar 15.0 g

  Hazırlanan besi yeri 20 mL’lik tüplere 6 mL olarak dağıtılır. Tüplerin ağzı kapatılarak otoklavda 121°C sıcaklıkta 15 dakika tutularak steril hale getirilir. Sterilizasyondan sonra pH=7.2±0.2 olmalıdır. Buzdolabında saklanır. Kullanılacağı zaman buzdolabından çıkarılarak, su banyosunun kaynama noktası civarında eritilerek kullanılır.


 3. Besi yerinin görevi bakterilerin gelişerek tespit edilir duruma gelmesini sağlamaktır. 

Seyreltme Suyu (Peptone’lu Su)

 1. Kullanılan Kimyasallar: Oxoid marka (CM0009), Fluka marka (70179) hazır seyreltme suyu reaktifi veya peptone ve sodyum klorür kullanılarak hazırlanan seyreltme suyu kullanılır.
 2. Hazırlanışı; hazır seyreltme suyu reaktifinin 15.0 gramı veya kimyasal maddelerin aşağıda verilen miktarlar 1 L saf su ile bir balon içerisine konur ve eritilir.

  Peptone 10.0 g
  Sodyum Klorür 5.0 g

  Hazırlanan seyreltme suyu ağzı kapatılarak otoklavda 121°C sıcaklıkta 15 dakika tutularak steril hale getirilir. Oda sıcaklığında saklanır.


 3. Numunelerde seyreltme yapılacağı zaman seyreltme işlerinde kullanılır.