TOPLAM BAKTERİ SAYISININ TAYİNİ

Deney Yönteminin İncelenmesi

Yöntemin Esası:

Bakteriler mikroskop ile görülebilen tek hücreli organizmalardır. Havada, suda, toprakta ve insan vücudunda bulunurlar. Suda bulunan bakterilerin tamamını kantitatif olarak tayin etmek çok güç olduğundan, bakterilerin seviyesi tayin edilmektedir. Bakteriler sağlanan uygun ortamlar ve kullanılan bir besi yeri ile kolayca sayılabilecek kadar büyütülür. Bu yöntem ile elde edilen sonuçlar mevcut bakterilerin türü veya kaynağı hakkında bilgi vermez.

Toplam bakteri sayısının tayini için farklı besi yerleri ve farklı ortamlar kullanılmaktadır. Elde edilen sonuçlar rapor edilirken bunların belirtilmesi yapılan tayin hakkında daha fazla fikir verecektir. 

Yöntemin Hata Kaynakları:

Numune alımından sonuç verilinceye kadar en çok dikkat edilmesi gereken şey; steril koşullarda ve steril malzemeler ile çalışmak olmalıdır.

Besi yeri hazırlarken yapılan eritme sırasında veya sonrasında gereksiz yere yüksek sıcaklıkta uzun süre tutmaktan kaçınılmalıdır. Hazırlanan besi yerleri herhangi bir şekilde çökelti içeriyorsa kullanılmamalıdır. Besi yeri hazırlama ve kullanma arasındaki süre mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.