T.KOLİFORM BAKTERİ ve E.COLİ TAYİNİ
(ÇOKLU TÜP YÖNTEMİ)

Deney Yönteminin İncelenmesi

Yöntemin Esası:

Koliform bakteriler de beslenmelerinde diğer bakteriler veya canlılar gibi belirli besinleri daha çok tercih ederler. Koliform bakteriler beslenmelerinde şekeri tercih ederler. En çok tercih ettikleri şeker laktozdur. Koliform bakteriler şeker ile beslenirken karbondioksit gazı üretirler. Bu işlem deney tüplerinde gerçekleştirilir. Deney tüpleri içine ters olarak konulan küçük tüpler (Durham tüpü) karbondioksit gazını yakalar. Yakalanan karbondioksit gazı, hazırlanan besinin sudaki koliform bakteriler tarafından tüketilmesi sırasında oluştuğu, dolayısı ile suda koliform bakterinin mevcut olduğunun delili olarak gösterilir.

Toplam koliform bakteri; koliform grubunu oluşturan geniş bir bakteri grubunu temsil eder. Fekal koliform; toplam koliform grubunun bir alt grubu olup, bu grubun temsilcisi olarak Escherichia coli tayin edilir. Escherichia coli tayin edilirken yine laktoz içeren besi yeri hazırlanır. Ancak besi yerinin Escherichia coli tarafından kullanılması için sağlanan ortamın sıcaklığı daha yüksektir.

Yöntemin Hata Kaynakları:

Numune alımından sonuç verilinceye kadar en çok dikkat edilmesi gereken şey; steril koşullarda ve steril malzemeler ile çalışmak olmalıdır. Steril koşulların sağlanamaması hataya neden olduğu gibi, uygun hazırlanmayan besi yerlerinin bakteriler tarafından kullanılmaması da hataya neden olur.