T.KOLİFORM BAKTERİ ve E.COLİ TAYİNİ
(
MEMBRAN FİLTRE YÖNTEMİ)

Hesaplama

Tahmin deneyinde oluşan her renk ayrı ayrı sayılır ve sayımlar kaydedilir. Doğrulama deneyi sonunda hangilerinin koliform (oksidaz reaksiyonu negatif sonuç verenler) ve bunların hangilerinin E.coli (indol deneyi pozitif sonuç verenler) olduğu tespit edildikten sonra toplanarak sonuç verilir.

Toplam Koliform Bakteri,  CFU / 100 mL  = A*100/C

Escherichia coli,  CFU / 100 mL  = B*100/C

 

A; Doğrulama deneyi sonunda oksidaz reaksiyonu negatif(-) veren kolonilerin toplamı,
B; Doğrulama deneyi sonunda oksidaz reaksiyonu negatif(-) ve indol reaksiyonu pozitif(+) veren kolonilerin toplamı,
C; Çalışılan numune hacmi, mL
CFU; Coloni-Forming Units (Koloni Oluşturan Birimler(KOB)) 

 

Meraklısına Notlar

İki yöntemin kıyas tablosu:

Çoklu Tüp Yöntemi Membran Filtre Yöntemi
Daha uzun sürede sonuç verir. Daha kısa sürede sonuç verir.
Daha fazla besi yeri kullanılır. Daha az besi yeri kullanılır.
Daha fazla cam malzeme kullanılır. Daha az cam malzeme kullanılır.
Sonuçlar dolaylı istatiksel hesaplama yöntemiyle bulunur. Sonuçlar doğrudan koloni sayılarak elde edilir.
Laboratuvar ortamında çalışılır, arazide çalışılması zordur. Hem laboratuvar, hem de arazide çalışmak mümkündür.
Bütün sulara uygulanabilir. Bulanık ve renkli sularda çalışmak sorun yaratabilir.

Toplam koliform bakteri ve Escherichia coli tayininin yapıldığı iki yöntemin çeşitli avantajları ve dezavantajları vardır. Çalışma yöntemi seçilirken bunlar göz önünde bulundurularak yapılacak çalışma amaca daha uygun olacaktır.