T.KOLİFORM BAKTERİ ve E.COLİ TAYİNİ
(
MEMBRAN FİLTRE YÖNTEMİ)

Deney Yönteminin İncelenmesi

Yöntemin Esası:

Bakteriler büyüklüklerine uygun gözenek açıklığına sahip filtrelerden (0.45 µm) süzüldüklerinde filtre üzerinde kalırlar. Fitre üzerinde kalan bakteriler uygun şartlarda besi ortamlarında üreyerek meydana getirdikleri koloniler yardımı ile tespit edilirler. Koliform bakteriler de beslenmelerinde diğer bakteriler veya canlılar gibi belirli besinleri daha çok tercih ederler. Koliform bakteriler beslenmelerinde şekeri tercih ederler. En çok tercih ettikleri şeker laktozdur. Bu işlem deney tüpleri yerine filtre kâğıdı üzerinde gerçekleştirilir. Membran filtre üzerinde oluşan koloniler sayılır ve doğrulanarak rapor edilir.

Toplam koliform bakteri; koliform oluşturan geniş bir bakteri grubunu temsil eder. Fekal koliform; toplam koliform grubunun bir alt grubu olup, bu grubun temsilcisi olarak Escherichia coli tayin edilir. Escherichia coli tayin edilirken hazırlanan besi yerinin Escherichia coli tarafından kullanılması için sağlanan ortamın sıcaklığı daha yüksektir.

Yöntemin Hata Kaynakları:

Numune alımından sonuç verilinceye kadar en çok dikkat edilmesi gereken şey; steril koşullarda ve steril malzemeler ile çalışmak olmalıdır.

Steril koşulların sağlanamaması hataya neden olduğu gibi, uygun hazırlanmayan besi yerlerinin bakteriler tarafından kullanılmaması da hataya neden olur.