SU ANALİZ SİTEMİZ

Sitemiz; genel olarak laboratuvarda çalışan, özel olarak da su analiz labotratuvarlarında çalışanlara yardımcı olmak amacı ila hazırlanmıştır. Site içeriğinin zaman içinde geliştirilmesi ve genişletilmesi de amaçlanmaktadır. Sitenin eksiklerini ve site için önerilerinizi bilgi@suanaliz.net e-posta adresimize bildirebilirsiniz. Sitemizin içeriği ile ilgili kısa bilgiler aşağıda verilmiştir.

mavi damla
Su Analiz sitemizde yer alan Fiziksel Su Analiz yöntemleri; Askıda Katı Madde, Bulanıklık, Çözünmüş Katı Madde, İletkenlik, Katı Madde ve pH tayin yöntemleridir.
turuncu damla
Su Analiz sitemizde yer alan Kimyasal Su Analiz yöntemleri; Alkalinite, Alüminyum, Demir, Kalsiyum, Toplam Klor, Klorür, Nitrat, Çözünmüş Oksijen, Organik Madde, Sertlik ve Sülfat tayin yöntemleridir.
yesil damla
Su Analiz sitemizde yer alan Biyolojik ve Bakteriyolojik Su Analiz yöntemleri; Toplam Bakteri Sayısı, Toplam Koliform Bakteri ve E.Coli(Çoklu Tüp Yöntemi), Toplam Koliform Bakteri ve E.Coli(Membran Filtre Yöntemi) ve Klorofil tayin yöntemleridir
mavi damla
Su Analiz sitemizde yer alan Kimyasalların Analiz yöntemlerinde; Demirüç Klorür, Alüminyum Sülfat, Kireç, Kum, Potasyum Permanganat ve Sodyum Hipoklorit'in analizi yer almaktadır.
turuncu damla
Su Analiz sitemizde yer alan Klor ve Dezenfeksiyon bölümünde; Dezenfeksiyon hakkında genel bilgi ile birlikte, su şebekesi, isale hatları ve depo dezenfeksiyonunun uygulanması hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir.
yesil damla
Su Analiz sitemizde yer alan Uygulamalar ve Ek Bilgiler bölümünde; Genel Laboratuvar ve Su Laboratuvarında çok gerekli olan uygulamalar ve genel bilgiler verilmektir.